Powered By : CJWORLD.CO.TH
วันนี้ :
18 คน
เมื่อวาน :
19 คน
เดือนนี้ :
554 คน
เดือนที่แล้ว :
633 คน
ปีนี้ :
4,471 คน
ปีที่แล้ว :
12,712 คน
ทั้งหมด :
33,211 คน
Online: 1 user(s)
IP Address ของคุณคือ 44.192.65.228
เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 22/08/60
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
การเก็บข้อมูลด้าน Competency ของบุคลากร
 
ข้อมูลทั้งหมด 15 รายการ
 
1101 นักบริหารงานท้องถิ่น (ต้น-สูง) ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 83 คน] เมื่อ 03 ต.ค. 2563
2101 นักบริหารงานทั่วไป (ต้น-สูง) ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 85 คน] เมื่อ 03 ต.ค. 2563
2102 นักบริหารงานการคลัง (ต้น-สูง) ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 85 คน] เมื่อ 03 ต.ค. 2563
2103 นักบริหารงานช่าง (ต้น-สูง) ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 89 คน] เมื่อ 03 ต.ค. 2563
2107 นักบริหารงานการศึกษา (ต้น-สูง) ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 84 คน] เมื่อ 03 ต.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1