Powered By : CJWORLD.CO.TH
วันนี้ :
23 คน
เมื่อวาน :
32 คน
เดือนนี้ :
548 คน
เดือนที่แล้ว :
1,166 คน
ปีนี้ :
3,575 คน
ปีที่แล้ว :
7,582 คน
ทั้งหมด :
19,603 คน
Online: 1 user(s)
IP Address ของคุณคือ 100.25.42.117
เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 22/08/60
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 

      

       สภาตำบลยุโป  ได้รับการยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลยุโป ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 19 เดือน. มกราคม พ.ศ. 2539 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับทั่วไป เล่มที่ 113 ตอนที่ 9 ลงวันที่ 30 มกราคม 2539 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2539 และต่อมา ปี 2555 ได้รับการประกาศจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลยุโปเป็นเทศบาลตำบลยุโป ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2555 มีผลบังคับใช้ เมื่อวันที่ 31  สิงหาคม 2555

 
มีอาณาเขตติดกับพื้นที่ใกล้เคียงดังนี้ 
  ทิศเหนือ
จด
ตำบลตาเซะ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา และเขตอำเภอแม่ลา  จังหวัดปัตตานี
  ทิศใต้
จด
ตำบลท่าสาป อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
  ทิศตะวันออก
จด
แม่น้ำปัตตานี เขตอำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี
  ทิศตะวันตก
จด
ตำบลลำใหม่ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา และเขตอำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี