ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์โครงการวันสำคัญทางประเพณี ศาสนาและวัฒนธรรม (กิจกรรมอนุรักษ์ประเพณีทรงน้ำรูปเหมือนอดีตเจ้าอาวาส)
   
 
   

      ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จึงทำให้การดำเนินการโครงการตามกิจกรรมอนุรักษ์ประเพณีทรงน้ำรูปเหมือนอดีตเจ้าอาวาส ดำเนินกิจกรรมในลักษณะการแจกแผ่นพับให้ความรู้เกี่ยวกับกิจกรรมดังกล่าวให้ประชาชนตำบลยุโปได้รู้เกี่ยวกับประเพณีดังกล่าว

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 21 เมษายน 2565