ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้่าง
     
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้่าง แบบ ปร 6 แบบ ปร 5 กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ยล.ถ.54-033 สายหน้าวัด-สี่เลน หมู่ที่ 4 บ้านทุ่งยามู ตำบลยุโป อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
   
 
   

 แบบ ปร6  แบบปร5  กำหนดราคากลางโครการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ยล.ถ54-033  สายหน้าวัด-สี่เลน หมู่ที่ 4 บ้านทุ่งยามู   ตำบลยุโป  อำเภอเมือง  จังหวัดยะลา

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 07 มีนาคม 2565