ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้่าง
     
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้่าง ประกาศเงื่อนไขจัดจ้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ยล.ถ54-033 สายหน้าวัด-สี่เลน หมู่ที่ 4 บ้านทุ่งยามู ตำบลยุโป อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
   
 
   

ประกาศเงื่อนไขจัดจ้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ยล.ถ.54-033 สายหน้าวัด-สี่เลน  หมู่ที่ 4 บ้านทุ่งยามู  ตำบลยุโป  อำเภอเมืองยะลา   จังหวัดยะลา 

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 21 มีนาคม 2565