กิจกรรม : โครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2564


รายละเอียด :
    

เมื่อวันที่ 28-30 พฤศจิกายน 2563 เทศบาลตำบลยุโป ได้ดำเนินการโครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกำจัดยุงลาย และยุงที่เป็นพาหะนำโรคในโรงเรียน และเพื่อลดความเสี่ยงโรคไข้เลือดออกในกลุ่มวัยเรียน โดยการออกพ่นหมอกควันกำหจัดยุงลายตัวแก่ ให้แก่โรงเรียนในพื้นที่เทศบาลตำบลยุโป จำนวน 8 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านยุโป (รุ่งวิทยา),โรงเรียนบ้านทุ่งเหรียง,โรงเรียนบ้านบาโด,โรงเรียนวัดชมพูสถิต,โรงเรียนมาดานีณุสรณ์,โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง 2,โรงเรียนพีระยานาวันคลองหินวิทยา (จังหวัดยะลา),และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งเหรียง

 
ประกาศเมื่อวันที่ 01 ธันวาคม 2563    อ่าน 14 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**