กิจกรรม : โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2564

รายละเอียด :
    

 

 

งบประมาณ 5,000 บาท จัดกิจกรรมในวันที่ กรกฎาคม 2564 ถึง กันยายน 2564

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เด็กและประชาชนมีในตำบลยุโปมีส่วนร่วมใน

การต่อต้านยาเสพติด

เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้เยาวชนและประชาชนทราบถึงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

 
ประกาศเมื่อวันที่ 27 กันยายน 2564    อ่าน 44 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**