กิจกรรม : โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจตามแนวทางตลาดประชารัฐ


รายละเอียด :
    

 งบประมาณ จำนวน 50,000 บาท

จัดกิจกรรม กรกฎาคม 2564 ถึง กันยายน 2564

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อพัฒนาตลาดประชารัฐ ให้มีความยั่งยืน

2. เพี่อให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง ด้วยบริบทของพื้นที่

กลุ่มเป้าหมาย : ผู้ประกอบการ ประชาชนในเขตตำบลยุโป

 
ประกาศเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2564    อ่าน 39 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**