กิจกรรม : โครงการสนับสนุนกิจกรรมศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2564
รายละเอียด :
    

 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อให้ความรู้และแนวทางเกี่ยวกับการทำเกษตรวิถีพอเพียงที่ถูกต้องแก่ เกษตรกรในตำบลยุโป

ระยะเวลาดำเนินโครงการ : เดือน มกราคม 2564 ถึง กันยายน 2564

กลุ่มเป้าหมาย เป็นคณะกรรมการศูนย์ถ่ายทอด เทคโนโลยีทางการเกษตรตำบลยุโป

 
ประกาศเมื่อวันที่ 14 มกราคม 2564    อ่าน 18 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**