กิจกรรม : โครงการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2564
รายละเอียด :
    

 งบประมาณ 5,000 บาท

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อส่งเสริมการนำผลผลิตทางการเกษตรในท้องถิ่นมาแปรรูปเชิงคุณภาพ

2. เพื่อให้ผลผลิตทางการเกษตรมีมูลค่าเพิ่มขึ้น

โดยมีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วม จำนวน 15 คน

จัดกิจกรรม ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 ณ เทศบาลตำบลยุโป

 
ประกาศเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564    อ่าน 18 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**