ชุมชนต้นแบบการคัดแยกขยะ

กิจกรรมปกป้องสถาบัน
ประมวลภาพกิจกรรมการปลูกต้นไม้และหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติ ณ บริเวณลุ่มปาบ บ้านบาโงจีจา หมู่ท่ี 2 ตำบลยุโป
เทศบาลตำบลยุโปจัดโครงการคนท้องถิ่นก้าวหน้าพาทอ้งถิ่ก้าวไกล (จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพทางการสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน)

ดูรูปทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์


ข่าวจัดซื้อจัดจ้างพฤศจิกายน 2557
อา
พฤ
-
-
-
-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
-
-
-
-
-
-